Dyrektor Fundacji

Michael Trzcionkowski
723 054 518
 mtrzcionkowski@gmail.com

 

Kierownik ds. Akcji i druku

Hubert Mrotek
577 711 823
hubert.dnwd@gmail.com

 

ADRES FUNDACJI:

Fundacja Każdy Dom
ul. Raciborska 106B
44-210 Rybnik 

SMS: 785 445 365
fundacjakazdydom@gmail.com

PEKAO SA

23 1240 4357 1111 0011 0876 0412

LOKALIZACJA FUNDACJI