Fundacja Każdy Dom jest organizacją niedochodową, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie darowizny w formie pieniężnej, jak i w postaci dóbr materialnych, jakie zechcą Państwo ofiarować na naszą działalność statutową. Zobowiązujemy się użyć je w najbardziej użyteczny i przemyślany sposób.

Naszą stałą potrzebą są pieniądze na działalność dobroczynną – dofinansowywanie misjonarzy w kraju i zagranicą czy materiałów ewangelizacyjnych. Poprzez regularną organizację akcji i wydarzeń chrześcijańskich, chcemy możliwie najlepiej przyczynić się do głoszenia Ewangelii w Polsce, jak i na Świecie.

Numer rachunku bankowego Fundacji Dobra Nowina w Domu

23 1240 4357 1111 0011 0876 0412
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
Fundacja Każdy Dom
ul. Raciborska 106B, 44-210 Rybnik