Książka pt. „Mała książka o relacjach”

Mała książka o relacjach

Książka zgłębia temat trzech najbardziej kluczowych relacji w życiu człowieka – relacji człowiek-człowiek, relacji człowiek-Bóg i relacji człowieka ze samym sobą. Nawiązuje do Księgi Rodzaju oraz popularnych tekstów kultury. Przedstawia wartość relacji oraz jak budować solidne fundamenty przyjaźni na każdej z trzech podstawowych płaszczyzn.