Darmowy materiał ewangelizacyjny pt. ,,Prawdziwa Miłość”.

Ulotka nawiązuje do Bożej obietnicy z Księgi Ezechiela 36:26. Mówi o tym, że Boża miłość jest w stanie odmienić serce człowieka, aby znów stało się wrażliwe na Boga i ludzi.