Wydana po raz pierwszy w roku 1632, Biblia Gdańska została przyjęta przez wszystkie zbory protestanckie w Polsce. Do dzisiaj jest ona uważana za bardzo dobry przekład. Niestety, archaiczne słownictwo i gramatyka utrudniają jej zrozumienie. Z tego powodu podjęliśmy się pracy nad uwspółcześnieniem tego tłumaczenia. Egzemplarz zawiera cały Nowy i Stary Testament. W tym wydaniu dużym […]

Pokaż więcej

Książka zgłębia temat trzech najbardziej kluczowych relacji w życiu człowieka – relacji człowiek-człowiek, relacji człowiek-Bóg i relacji człowieka ze samym sobą. Nawiązuje do Księgi Rodzaju oraz popularnych tekstów kultury. Przedstawia wartość relacji oraz jak budować solidne fundamenty przyjaźni na każdej z trzech podstawowych płaszczyzn.  

Pokaż więcej